Waar gaan de subsidies heen?

Sinds maart verleden jaar wordt ons stadsdeel weer volledig geregeerd door de gemeenteraad van Amsterdam en zijn ambtenaren. Om gebiedseigen accenten aan te brengen binnen de door de gemeente bepaalde kaders kregen we een bestuurscommissie.

We hebben echter geen idee hoe een en ander werkt. Om een idee te krijgen, hebben we vanaf 2 september 2014 alle besluiten van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie gedownload en geprint. We geven u hieronder een lijstje van aansprekende subsidiebesluiten, gerekend vanaf 2 september tot heden. Tussen maart (verkiezingen) en september werden er nauwelijks besluiten genomen. Eerste cijfers, in het rood, vormen de datum van het besluit; achter de dubbele punt staat meestal het toegekende, vastgestelde of ingetrokken subsidiebedrag,

16-9: 26.212,64 voor pilot ‘besmettelijke BUURTkracht 2.0 in Gaasperdam

23-9: 82.026.– aan Programmabureau Amsterdam Zuidoost: inkomstenderving door lekkage in No Limit.

23-9: 4.578,– aan Kwaku Summer Festival: veldhuur Bijlmersportpark voor voetbaltournooi festival

30-9: 20.000,– voor onderwijsproject ‘Grootouders lezen voor’

30-9: 260.825,– maximaal voor vrijwilligerssteunpunt VenZO

30-9: 20.000,– voor Miss Charm verkiezing in 2013 (budget burgerparticipatie en diversiteit)

30-9: 45.000,– ABC Boksteam Holendrecht – budget stedelijke vernieuwing

7-10: 25.000,– voor pilot VAZO-studiejaar aan stichting i.o. Vazo Talentenvijver.

14-10: 55.133,– aan Swazoom voor project ‘Improve your skills’

28-10: 113.387,–, terugvordering subsidie 2013 Stichting ZO!Cultuur

11-11: 13.600,– voor stichting Jeugdtennis, in 2014 en 2015.

18-11: 1.861.370,–: vaststelling 2013 subsidie Swazoom voor onderdeel sociaal-cultureel werk

18-11: 500.000,– maximaal voor verbouwing buurthuis Anansi

18-11: 870.000,– maximaal voor verbouwing buurthuis Bonte Kraai

18-11: 39.000,– vastgestelde subsidie Gospelfestival 2013,

25-11: 289.923,– subsidie 2015 voor Talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding door stichting Verzeker je Toekomst.

9-12: 304.887,– gevraagde subsidie voor 2015 inzake Podium ZO! wordt niet verleend

9-12: 20.000,– gevraagde subsidie 2015 inzake Masterclass Vocal Academy/ZO!Gospel Choir Junior (Stichting ZO!Cultuur)
wordt niet verleend.

9-12: 82.914,35 subsidie aan SO&T 2014 wordt terug gevorderd

18-12: 2.145.000,– periodieke subsidie 2015 voor Programmabureau, beheerder/bestuurder buurthuizen en No Limit.

13-1-15: 71.000,–: vaststelling subsidie 2013 ‘voor 150 jaar slavernijverleden’, ontvanger geld: Openbare Bibliotheek Amsterdam

3-2-15: 140.503,00: in totaal zes subsidies in het kader van thuismaaltijden en zorg

3-2-15: 100.000,– voor expo/manifestatie ‘Bijlmer Meer. Vitrine van Zuidoost’, uit te keren aan Imagine IC

10-02-15: 74.150,– aan budget- en exploitatiesubsidie 2015 voor Simud inzake wijkcentrum Kormelink

Opvallende verliezer is de stichting ZO!Cultuur, al vele jaren gesubsidieerd om allerlei podiumkunsten vooruit te helpen, en bijna uitsluitend bekend vanwege het jaarlijkse Gospelfestival, tot 2014, in 2014 nam een andere partij het festival over. De stichting was ook de oprichter van ZO!Gospel Choir. In 2013 wordt de stichting gekort met zo’n 113.000 euro, ongetwijfeld omdat prestatie afspraken niet waren nagekomen. Het bedrag werd verrekend met de subsidie voor 2014. In dat jaar werd de stichting vooral of uitsluitend gesubsidieerd voor het beheren en programmeren van het ZO!Podium in het voormalige Kwakoe-gebouw aan de rand van de Poort. De verrekening over dat jaar moet nog plaats vinden, maar zal gekraakt worden, want voor het eind van het jaar besloot het stadsdeel de stichting voor 2015 geen cent meer toe te kennen. Het Kwakoe-gebouw verliest zo sinds zijn oplevering, jaren ’80, zijn vierde bespeler en allemaal van Afro-Surinaamse huize.

De eerste bespeler, Kwakoe Jongerencentrum, ging ten onder aan te weinig activiteiten en grote schulden; het afro-caribisch centrum dat erop volgde idem dito; Kwakoe Podium, zelfde verhaal; en nu dus ZO!Cultuur, niet door schulden maar gebrek aan activiteit. Er wordt gefluisterd dat de ondergang van ZO!Podium het werk is van de gemeente, waarmee Stadsdeel-bestuurder Muriel Dalgliesh, de grote aanjager achter ZO!Podium,  in haar hemd werd gezet. Het gebouw blijft in ieder geval voorlopig open onder beheer van het stadsdeel. En er rest ons nog een troost: drie directeuren in het Kwakoe-gebouw werden stadsdeel-bestuurder: Chas Warning, Marcel la Rose en Urwin Vyent.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s