Jepie Makandra en andere geldzaken

jepie makandra

We gaan er geen grappen over, maar in Huize Help Elkaar (Casa Jepie Makandra) in een oud atelier gebouw te Holendrecht functioneerde een voorzitster annex coördinator schuldhulpverlening annex coördinator vrijwilligerswerk, die dit jaar op staande voet uit de tent werd gezet wegens verduistering van enkele duizenden euro’s.  Dat gebeurde in mei en op 15 september berichtte Het Parool dat er nu een onderzoek werd verricht naar hoe het zo kon gebeuren. En dat is natuurlijk weer wat minder actie dat het VVD-raadslid Torn juni dit jaar in de gemeenteraad eiste. Hij vond o.a ook,  dat het gemeenschapsgeld terug betaald moest worden. En een andere opmerking was, dat het toch wel onwenselijk was om iemand die zelf in de schuldsanering liep zo gemakkelijk bij de centen te laten komen.

Jepie Makandra werd in 2010/2011 opgericht als buurtwerkkamer door de woningbouwcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot  en kreeg sindsdien ook geld van het stadsdeel. Geld kwam er ook binnen via het indertijd hevig in opspraak geraakte vouchergeld van de Amsterdamse Huurvereniging, die 130.000 gulden in Holendrecht mocht verdelen. Twee leden van de zogenaamde regiegroep speelden indertijd, in 2013, voor klokkenluider. Er zou fraude in het spel zijn en allerhande vriendjespolitiek, met als uitkomst vele niet functionerende projecten. Een van die twee klokkenluiders was de voorzitster, die we hierboven introduceerde: Sandra van der Wal. Over haar werd overigens ook toen gezegd, dat zij niet alleen (jaloerse?) klokkenluidster was, maar  evenzogoed fraudeerde en besmeurd met pek de wijk kon worden uitgedragen. Accountantsonderzoek kon toendertijd alleen vaststellen dat niet met zekerheid gezegd kon worden dat het geld op de juiste manier gebruikt was. De administratie en financiële verantwoording was daarvoor te duister en te rommelig.

Jepie Makandra is inmiddels een bewonersvereniging met een eigen site, die verdomde weinig informatie geeft. Aan activiteiten: een kookgroep (onlangs stop gezet), een ontbijtclub voor vooral kinderen, computerles, samen fietsen en wandelen. Het is allemaal genoeg voor de Bestuurscommissie om in haar vergadering van 17  september jl. te besluiten de club een incidentele subsidie te verlenen van 49.716 euro ter exploitatie van de buurtwerkkamer, met als voorwaarde dat er in 2016 een andere organisatiestructuur is.

Pentacost

De evangelische migrantenkerken hebben in Zuidoost een streepje voor. Zo werd er veel hulp en geld gegeven om het kerk-verzamel-gebouw De Kandelaar met zo’n 15 van deze kerken op te richten en in stand te houden. De verhuurder van het gebouw is Rochdale, dat zich mede onder druk van het stadsdeel genoodzaakt zag de huurschuld van enkele tonnen kwijt te schelden.

De bevoorrechting van genoemde kerken blijkt ook uit het verhaal van Pentacost, dat in garage Kempering een grote ruimte huurt. De kerk betaalt echter geen huur, maar alleen erfpacht. En dat is dus een flinke mazzel. Het geeft de kerk bovendien het recht er te verblijven zolang ze dat wil en zolang de garage niet gesloopt wordt. Dat gebeurt overigens op zijn vroegst pas over 10 jaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s