De vermorzeling van hotspot Kempering

kempering-kerkEnkele jaren geleden alweer kreeg Eva de Klerk van het Stadsdeel zuidoost de opdracht de mogelijkheden te onderzoek van parkeergarage Kempering als culturele hotspot, die het stadsdeel zo van node achtte om Zuidoost nog beter op de kaart te zetten. Eva was tenslotte de drijvende kracht geweest achter de zo succesvolle transformatie van een voormalige scheepsfabriek (NDSM) tot broedplaats, kansenzone en hotspot. Eva schreef een rapport. En toen gebeurde er weer niks, tot zo’n jaar geleden de mare rond ging dat je plannen kon indienen om Kempering maximaal voor 10 jaar een nieuw leven te schenken, en misschien langer. Een paar mensen reageerden, waaronder Jeannette Seret, die als enige een plan indiende en die vanuit de aard van haar bedrijf op zoek was naar kansen voor werklozen. Ze dacht met name aan een exporuimte voor internationale kunst en kleine musea die ruimte zochten en die beiden werklozen allerlei nuttige werkervaringen konden bieden, haar core business. Ervaring daarmee had ze eerder opgedaan in het door haar opgerichte Tattoo Museum. De musea konden aangevuld worden met ruimten voor allerlei bestaande of nog op richten bedrijven, die het leuk vonden in een eigenzinnige setting samen iets nieuws neer te zetten.

Seret meldde zich als kandidaat-ontwikkelaar aan en ontdekte al snel dat medewerking van stadsdeel-ambtenaren alleen bereikbaar was als ze hen continu achter de broek aan zat, en dan nog. Veel broodnodige cijfers om bijvoorbeeld de benodigde verbouw en renovatie te kunnen berekenen kwamen niet oven tafel. Eind vorig jaar hoorde dat ze nog twee maanden had om haar plan te te dienen. Een paar dagen voor de einddatum had ze contact met een door het Stadsdeel ingeschakeld onderzoeksbureau. Die had cijfers en andere gegevens die ze nog niet kende. Het bureau werkte ook met Stadsdeel-eisen die haar tot dat moment evenmin bekend waren. Er werd o.a. een gewenst renovatieplan opgevoerd, dat in de 10 jaar dat kansenzone Kempering nog te gaan heeft, nooit kan worden terug verdiend. Ze moest ook allerlei zekerheid bieden over toekomstige huurders en garant staan voor alle financiële risico’s, terwijl zij dacht te kunnen volstaan met een ambitieus, enerverend plan met leuke kandidaten, dat pas na een eerste goedkeuring hopelijkerwijs zijn definitief beslag kon krijgen. Samen met het stadsdeel op weg naar een mooie toekomst, zo hoopte zij, voor de kunst, de kultuur en de werklozen. En dan was er ook nog de eis om de twee onderste lagen van de garage als parkeergelegenheid te handhaven, voor de bezoekers aan de hotspot en bijvoorbeeld de Ghanese Pentecost Church, die nog altijd in het gebouw een pracht van een ruimte bezit en daar middels een erfpacht-contract recht op heeft tot de garage gesloopt zal worden. Gratis (!) parkeren dus op een plek waar een mooi museum kon liggen als pracht van een entree en publiekstrekker, en verlies van vele m2’s beter en mooier te exploiteren vloeroppervlakte.

kempering-2Afgelopen zaterdag ontving Seret een brief van het stadsdeel. Er werd haar simpelweg mede gedeeld dat haar plan was afgeschoten, want zo was door het onderzoeksbureau vastgesteld: nog teveel plan en financieel onhaalbaar. Haar werd ook verteld dat ze over een paar dagen, dinsdagavond 5 april, mocht inspreken want dan zou de Bestuurscommissie van Zuidoost het onderzoeksrapport bespreken. Het rapport werd haar niet toegestuurd. Het bereikte wel Het Parool, dat concludeerde dat Kempering gesloopt zou worden. En inderdaad de heren van het onderzoeksbureau zaten dinsdag samen met stadsdeel-ambtenaren Bie Muusze (evenementen en kunst) plus collega Marga Poiesz van ruimtelijke ordening (!?)) keurig achter een tafel om hun blijkbaar toch gezamenlijk opgestelde rapport toe te lichten. En Jeanette hoorde er net zoals de andere aanwezigen op de publieke tribune niets van. De geluidsinstallatie werkte immers niet en niemand kon dat verhelpen.

Hoe het verder gaat is ongewis. Seret gaat voorlopig door, maar haar werd op 5 april geen handreiking gedaan. Er was ook geen bestuurder die haar plan gelezen had. Die wist alleen dat haar plan niet deugde zoals verwoord in het onderzoeksrapport. Dus ook geen reactie op haar wens om in gezamenlijk proces aan een goed plan te werken. Wel werd geopperd om een nieuwe rondje te maken, dus op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelaars met hopelijk een beter plan en flink wat geld in de zakken. Echter geen vragen over de financieel onmogelijke eisen in het rapport, leidend tot de conclusie van het rapport dat de garage niet tot culturele hotspot ontwikkeld kan worden en alleen nieuwbouw een uitweg biedt. Een nieuw rondje levert dus alleen iets op als er andere eisen worden gesteld en dan kan ook het plan van Seret weer mee doen.

Evenzo bevreemdend: geen opmerking bij de bestuurders over de 10 jaren die Kempering als culturele hotspot gegund is. Waarom niet langer om het allemaal renderender te maken. En waarom moet een verbouwde en opgeknapte garage straks alsnog tegen de vlakte, terwijl het nog minstens 10-20 jaar langer mee kan. En vanaf welke datum beginnen die jaren te tellen? Vanaf het besluit dat het een hotspot mag worden of wanneer het straks eindelijk de deuren opent?

Sloop lijkt een gewisse en waarschijnlijk gewenste uitkomst. En dat is een probleem voor de kerk die in de garage zit. Bij sloop moet ook zij vertrekken en wordt ze niet langer beschermd door haar erfpacht regel. Gelukkig voor het behoud van Kempering lieten de woordvoerders van de kerk op 5 april weten, dat ze het gebouw helemaal niet willen verlaten, want zonder hun ruimte daar geen succesvolle kerk en geen goed werk voor allerlei nooddruftigen. Dat is dus goed nieuws, vol houden die mening. En bedank die handtekening bevoegde die jullie indertijd om welke reden ook geen opzegbaar huurcontract aanbood. God moet dat geregeld hebben want God laat zich niet verjagen.

Tot slot: Als het goed is wordt er in de maand mei een mede door het stadsdeel gesubsidieerd cultureel evenement georganiseerd. Dat wil men ook in de komende jaren blijven volhouden, blijkbaar ongeacht een partij die de garage tot culturele hotspot gaat ombouwen. Het lijkt er met andere woorden op, dat het stadsdeel helemaal niet op zo’n partij rekent, maar er tot de sloop zijn eigen feestjes wil vieren, feestjes die kunnen worden voortgezet in nadere, te slopen garages. In het eerder genoemd rapport staat het als volgt geformuleerd: Om proefondervindelijk de mogelijkheden van de garage als evenementenlocatie te onderzoeken en welke uitdagingen er in de praktijk zijn, wordt er een pilot evenement in Kempering georganiseerd. GP events en MAFB zullen samen met partners er een cultureel weekend houden met de naam ‘Garage Amsterdam’. Bij succes willen zij dit cultureel evenement periodiek laten terugkeren, bij voorkeur in de garage. Een ding is zeker: de garage is een prima evenementenlocatie, dat heeft Vinger cq Fatform de afgelopen jaren uitvoerig bewezen in de inmiddels gesloopte garages van Kraaiennest en Klieverink.

Klieverink 5Op foto: restant van kunstwerk uit Fatform expo (2012) tijdens sloop Klieverink (2014).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s