Kansrijk wordt toch onderzocht

Binnen de gemeenteraad van Amsterdam is afgelopen woensdag een besluit genomen om nader, onafhankelijk onderzoek te plegen naar de resultaten van het project Kansrijk in de afgelopen 7 jaar. Een paar weken terug was er al sprake van dat stadsdeel en gemeente samen een extern onderzoek wilden plegen naar de voorwaarden om een goed armoedebeleid in Zuidoost op te zetten, want het stadsdeel is onveranderd een woonplaats van veel armen en werklozen. Na zeven jaar weet men dus nog altijd niet wat werkt en moet, terwijl er voor 2010 nog een nieuwe opzet werd bedacht om armoede-oorzaken op te sporen en te bestrijden. Daar had men in dat jaar 1,8 miljoen voor op de begroting staan, met bijna een miljoen aan personeel, – met name voor een zoektocht naar de armen en hun problemen plus daarna zo mogelijk te verlenen hulp. De hulp concretiseerde zich o.a. in het project ‘leren fietsen’ a raison van 30.000,– euro jaarlijks, opdat de armen meer gingen bewegen en minder geld kwijt raakten aan bus en snorder.

De afgelopen jaren kwam Kansrijk in steeds zwaarder weer: minder geld en verhalen dat het allemaal niet werkte. Ook verhalen dat vriendjes van de ambtenaren en politici allerlei leuke projecten mochten uitvoeren, dat het personeel geld misbruikte voor eigen feestjes, en dat men projecten van gesubsidieerde,  door bewoners gedragen initiatieven overnam om de ambtenaren van Kansrijk hun baan te laten behouden. Health Battle Zuidoost van atletiektrainer Ingrid Sijmons was er een van, net zoals het vaderproject Vitamine V van Orville Breeveld, zoon van Hannah Belliot. Zij raakten in 2013 hun subsidie kwijt en hun projecten werden door Kansrijk onder een wat andere naam doorgezet.

De verhalen komen in 2015 naar buiten. Maart 2015 wordt ook bekend dat de woningstichtingen Rochdale en Ymere, die het project mede subsidiëren eruit stappen. Hester van Buren (Rochdale) in Het Parool: “De huisbezoeken (aan huurders met armoede-problemen) worden nu door eigen mensen afgelegd en daar zien we wel resultaten van”. Het gedoe met Kansrijk bevordert ook, dat fracties in de bestuurscommissie zich opsplitsen. Zo stapt Iwan Leeuwin uit Groen Links en Narish Parsan uit de PvdA. Ze zijn mede boos omdat het DB van de bestuurscommissie tevens elk onderzoek naar het reilen en zeilen van Kansrijk afwijst en evenzo in andere affaires in het geheel niet transparant is. Om diezelfde redenen trekt de Christen Unie zijn steun aan het DB in. Woede is er ook, omdat in 2013, 2014 en 2015 de pot Hervorming Stedelijke Vernieuwing – een rijksbijdrage – door het DB zonder raadpleging van de commissie wordt geplunderd om het armoedeproject Kansrijk overeind te houden, in totaal zo’n 1,5 miljoen euro. Op het veld wordt gefluisterd, dat de afhakers vooral boos zijn om de vriendjespolitiek door Kansrijk-baas, de Ghanees en PvdA-er Adusei, die de vriendjes van Iwan c.s. buiten de vet gevulde ruif houden. De voedselbank van McNack wordt genoemd. Het is een verhaal dat terecht en onrechte altijd in Zuidoost rond zingt: wie is vrindje van wie en waarom krijg ik niets.

Eind 2015 hield Kansrijk op te bestaan. Het geld was op en Adusei kreeg een nieuwe prachtbaan als baas van de gebiedsregisseurs en gebiedsmakelaars in Zuidoost. Zij moeten het gebied op orde houden en ontwikkelen en het zijn functies die door de gemeente Amsterdam ontwikkeld zijn. Van Kansrijk resteren de rellen en een totaal gebrek aan inzicht aan wat Kansrijk in de jaren 2013 t/m 2015 met zijn geld heeft gedaan. In totaal werd er over die drie jaren 4.937.686,00 euro uitgegeven, waaraan het Stadsdeel uit ‘eigen zak’  2.877.004,00 euro’s besteedde. De rest van het geld werd opgebracht door de pot Stedelijke Vernieuwing (ook gestopt), de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen (eveneens gestopt) en bijdragen van de woningstichtingen Rochdale en Ymere,  175.000,00 in 2013 en 50.000,00 in 2014. Bij de inkomsten in 2014 werden ook nog Stadsdeel-uitgaven gerekend, waarmee het stadsdeel een viertal aparte en eigen projecten financierde, zoals Yo Pro (96.162,00), Om de moeder (54.431,00), hangvolwassenen (60.000,00, was alleen een onderzoek) en een gezondheidsbeurs (19.500,00): in totaal 230.093,00. Die werden om onduidelijke redenen als inkomsten bij Kansrijk ondergebracht.

Kansrijk kostte het Stadsdeel dus 2.877.004,00 plus 230.093,00 aan het viertal projecten: een dikke 3 miljoen. Het meeste geld ging naar het echte Kansrijk-project ofwel het bestrijden van armoede door huis aan huis mensen te bezoeken en ze in geval van ernstige problemen verder te helpen. Dit kostte ruim 3 miljoen, bijna volledig opgaand aan personeelslasten. Aan projecten werd inclusief genoemde vier in 2013 een half miljoen, in 2o14 een heel miljoen en in 2015 een kwart miljoen besteed, vooral betaald door externen als Rochdale etc.

Meer openbare informatie is er niet, noch voor de burger, noch voor de leden van de bestuurscommissie, ondanks Het Parool, die met een beroep op de WOB tevergeefs probeerde meer stukken boven tafel te krijgen. Er kwam wel een nieuwe rel toen het net benoemde DB-lid Remco van Dijk (D66) begin mei dit jaar een onafhankelijk onderzoek naar Kansrijk eiste. Met zeven tegen en zes voor werd zijn eis in de prullenbak gesmeten en Remco trad af. Zijn jaarlijks honorarium van een ton gunde hij nu graag aan een ander, die wel bereid was de transparantie van openbaar bestuur aan zijn laars te lappen. Het werd Andro Bottse van de VVD en nu dus opvolger van partijgenoot Emile Jaensch, die tot zijn vertrek begin 2016 alle Kansrijk-jaren voor de stadsdeel-financiën verantwoordelijk was. Van DB-voorzitster Muriel Dalgliesh werd vernomen, dat zij in haar stadsdeel nooit zou toelaten dat er een onderzoek naar Kansrijk zou komen. Die had kortom wat te verbergen.

En nu komt er evenzogoed toch een onderzoek, onder druk van de gemeentelijke wethouder, zo is uit de stukken op te maken, en onder druk van de gemeente raadsleden, en waarschijnlijk met dank aan het gegeven dat de PvdA het in Amsterdam niet meer voor het zeggen heeft. De gemeente heeft ook al zijn eerste excuusbrief aan de gemeenteraad geschreven over de onheuse bejegening van Vitamine V en Health Battle. Wat het allemaal gaat opleveren is nog ongewis, maar een ding is zeker, het db van de bestuurscommissie heeft er weer zin in. Dalgliesh, Vyent en Bottse gaan 5 juli de pers uitleggen wat voor moois de eerste twee jaren van de bestuurscommissie gebracht hebben en wat voor fraais er nog gaat komen. Ze gaan in ieder geval juichen over de prachtige transformaties van garages. Wij weten dat ze ofwel gesloopt zijn of nog gaan worden en dat er maar één transformatie is, die van garage Develstein naar World of Food, maar het traject daar naartoe was allang voor deze bestuurscommissie ingezet. Dat wordt dus juichen voor het vorige stadsdeel-bestuur. Onze bestuurscommissie heeft in ieder geval nog een reden tot juichen. Met de huidige samenstelling van het db is wel niet de politieke emancipatie van zwart in ons stadsdeel voltooid, waar wel die van de afro-surinaamse Nederlanders en dat op zo’n 35 % surinaamse Nederlanders in Zuidoost.

Een Reactie op “Kansrijk wordt toch onderzocht

  1. Twee minuten geleden op AT5 de reacties gezien van Dalgliesh en Bottse. Is toch gewoon om misselijk van te worden. Kan nu vreselijk boos worden, maar heeft geen zin. Ze hebben een vreselijk bord voor hun kop of doen alsof. Ze deugen niet. Klaar. Maar ben ook nog wel benieuwd naar de eventuele rol van Emile in dit hele gedoe.Laat maar komen. Hoop dat het hele zooitje aangepakt wordt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s