Aan de zijlijn van de participatie

Lang geleden bestuurden bewoners welzijnsorganisaties zoals het buurtwerk, het maatschappelijk werk en het opbouwwerk. Een nog groter aantal van bewoners was ook vrijwilliger. Dat is allang niet meer zo. Stadsdeelraden benoemden als subsidiënt eigen bestuurders en uitvoerende bazen. Ze wilden meer controle en gaven als argument dat er meer professionaliteit nodig was. Ook de woningbouwverenigingen werden, met behulp van de gemeente, omgekat, in dit geval tot stichtingen en door de directie benoemde toezichthouders. Vervolgens werden de bewoners in naam van het volk uitgeroepen tot participant ofwel deelnemer in de procesgang tot besluitvorming dan wel hulp van de zorgverlener. En dat binnen de nauwe kaders die wet en professionals hem of haar wilden geven.

In de Bijlmer leidde dat tot het opdoeken van zich om de buurt bekommerende buurthuizen, van het jongerenwerk en het opbouwwerk. Wat overbleef waren faciliteiten, die voor de gemeente belangrijk waren. Zaalverhuur bijvoorbeeld. Er kwamen ook allerlei kleine en grotere projectjes in het kader van de pracht- en krachtwijken, die eenmalig waren of hoogstens 1-2 jaar duurden, gedreven door kleine stichtingen en veelal bemensd door vrindjes van de politieke bestuurders. De activiteit bestond vaak uit een band met wat eetkramen. Het bracht nergens nieuw leven.

We kregen rond 2011 van het stadsdeel ook Pozo, een instelling die de participatie moest bevorderen en die vooral een roemloos en onzichtbaar bestaan leidde. Per 1 januari jl. is de club om onbekende redenen opgeheven. Geen bewoner die een spandoek uitrolde. En in 2018/2019 werd er in een K- en G-buurt een kerngroep van bewoners opgericht, die per gebied geheel vrijelijk 250.000 euro mogen besteden. Er is waarschijnlijk geen bewoner die er iets van weet, behalve zij natuurlijk die dicht bij het vuur zitten.

Desalniettemin vieren ze in de K-buurt inmiddels de inbreng van de burger, vooral dankzij de participatiestaking die zo’n twee jaar geleden door activist Mike Brantjes werd uitgeroepen. De plannen met allerlei bewoners-ideeën moeten dit jaar naar buiten komen. Er is in ieder geval een ambtenaar die zich daar hard voort maakt: Frans Vlietman, namens de gemeente hoofd democratisering Zuidoost. Verdiep je in z’n les.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s