Zuidoost scoorde opnieuw de minste stemmen

De afgelopen vier jaren, tot 17 maart jl, beschikten alle stadsdelen van Amsterdam over een bestuurscommissie die de belangen en wensen van de bewoners dringend onder de aandacht van het stedelijk college moesten brengen. Ze werden daarbij geholpen door drie of vier politici, die door hetzelfde college benoemd werden als hun afgezant ofwel politiek ambtenaar.

Van onze 12-koppige commissie hoorden we nagenoeg niets. En een lid van die commissie, daarvoor al vele jaren actief als lid van de stadsdeelraad, merkte onlangs op, dat de afgezanten minder presteerden dan de voorpost ambtenaren, die voor de instelling van de stadsdeelraden de belangen en wensen van het volk behartigden.

De komende vier jaren hebben we geen commissie meer, want die was een flop zo concludeerden de politieke bazen, maar krijgen we een bestuursraad met meer macht en een eigen pot geld. Dat betekent ook dat de afgezanten met meer vermogen kunnen opereren, maar het nieuwe stads-college en de gemeenteraad (met dus de meeste macht voor die partijen, die de wethouders benoemen) blijven deze ‘gouverneurs’ uitkiezen. Ze kunnen dus niet zoals vroeger de stadsdeel-wethouders (ofwel portefeuillehouders, hun officiële benaming) door de bestuursraad van het stadsdeel worden afgezet, bijvoorbeeld omdat ze tegen de wens van het stemvolk de door hem gekozen naam van Tunnelpark veranderen in Brasapark.

De bestuursraad en de gemeenteraad cq college hebben nog een ander democratisch probleem: de leden van de gemeenteraad en bestuursraad zijn in Zuidoost gekozen door een minderheid. Zo stemden voor de gemeenteraad 29% stemgerechtigden in de wijk Bijlmer Oost; in Bijlmer Centrum was dat percentage 22%; in Amstel 111 een 26%; in Holendrecht/Reigersbos 44%; in Gein 30% en in Nellestein 50%. De meeste stemmen waren voor de PvdA: in alle wijken koploper met 19-22%; BIJ1 met 17% van de stemmen in Oost en 22% in Centrum; en Groenlinks met gemiddeld 8-10%. Nellestein vormde een uitzondering op het stemgedrag: 22% PvdA, 6% BIJ1 en 10% Partij voor de Dieren. Het gros van de stemmen kwam overigens uit Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum, samen goed voor bijna 60.000 bewoners ofwel 63% van de in totaal 90.623 ingezetenen. In deze wijken was de opkomst dus het laagst, samen met Amstel 111. Wat betreft de verkiezingen voor de bestuursraad: er waren stembureau’s waar slechts 6-7% het stembiljet invulde. Het gros kwam niet verder dan 20%. Het hoogste percentage stemmen werd geteld in het stembureau van de oude koopwijk Geerdinkhof: 65%, 903 van de 1381 stem-gemachtigden.

In totaal was Zuidoost met 29,9% stemmen voor de gemeenteraad en 27,9% stemmen voor de bestuursraad wederom het zorgenkindje van de gemeente. Ter vergelijk: in Amsterdam Nieuw West, de een na laatste qua stemmen, scoorde men 32,5% / 30,5 voor gemeenteraad cq stadsdeel. Amsterdam Centrum werd de grootste stemmen verzamelaar met 63,6 en 51,9%. Het gemiddelde opkomstpercentage van Amsterdam bedroeg: 46,6%.

In de bestuursraad van Zuidoost, 11 zetels, zijn straks de PvdA, BIJ1 en GroenLinks de baas met 3-2-2 zetels. De meeste stemmen scoorde de PvdA in Gein, 310 stemmen, en BIJ1 bij het Stadsloket, 197 stemmen. Verrassend was de opkomst van een nieuwe partij, Bewoners Zuidoost, die 7% stemmen scoorde, goed voor 1 zetel.

Conclusie bij dit alles: De bestuursraad heeft eigenlijk geen mandaat gekregen om te ‘regeren’ en de PvdA juicht om een dode mus. Laten we het idee overnemen, dat het volk mee regeert via geloten burgers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s